11 29 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. n. 137,50 137,50 >1 n O. r. s. f 187.444,10 Artikel VI. a. c. f f 64.004,85 |f 62.704,77 Transporteeren Renten. 1 Jan. 1907 geleend) H ÏJ n 3.136,60 2.169,85 3.399,125 3.447,83 3.907,58 5 164,80 f 76.127,885 f 71.271,52 58.035,26 s 44.714,95 s 5.308,78 s 1.815,50 s 1.065,90 22,10 11.331,215 6.649,58 5.000,— 367,85 27.281,00 s 10.667,75 s 1.407,36 s 3.136,60 2.500, — 3.500, — 6.750,— 2.500, — 1.500, — 20,- 3.000,— 4.500,— 250,— 58.037,96 44.717,03 f 178.878,10 s f 174.026,51 Artikel VII. A fsdcrij vingen. Gebouwen c. a. in de duinen Stoompompwerktuigen Ketels Electr. hoogdrukcentrifugaalpompen c. a. Watervang Filters c. a Hekwerken aan het Pompstation Kapitaal A (mï b. Kapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal C (vroegere Reserve) 11.328,295 f 6.649,58 5.000,— 320,— 27.300,— 12.000,— 1.406,97 s],, 2.852,26 f 181.259,975 Werkelijk bedrag. Transport j. Druk- en bindwerk, schrijf- en teeken- behoeften, diverse bureau-onkosten k. Vrachtloonen, tramgelden l. Zegelkosten, briefporto’s, enz m. Plakzegels Vergoeding aan de Gemeente voor ge bruik van een terrein aan de Sprank (Stapelplaats) Schoonhouden der gebouwen aan den Zuid-Binnensingel, aan de Doornstraat, aan de Ammunitiehaven en aan de Sprank bij de Witte Brug p. Verlichting en verwarming idem q. Aanschaffen van petten voor beambten Storting in het „Fonds voor ongevallen risico” Kosten der telephoon-aansluitingen t. Diverse onkosten w. Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioenfonds voor de Gemeente ambtenaren Art.50 Pensioenwet G.A.1913) f 159.650,- f 153.832,13 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 338