11 1.236,65 L 30 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. f 62.704,77 ff ff ff ff ff ff ff 600,- 638,08® n ff 450,— Afronding f 182.742,37® 2.000,— f f 14.027,79® f 633,38 ff ff Artikel X. Onvoorzien Artikel VIII. Oninbare posten. Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente. a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1. per strekkenden meter (Raadsbesluit van 30 October 1902) over de lengte op ultimo December 1915 b. Voor het beheer der Gemeente Werkelijk bedrag. 3.366,60 206,98® 343,67 492,33® 189,97 64.00-1,85 f f 450,- 36,30 f 186.000,— 1.310,03® 120,61® Vil,45® 53.494,24 28.458,62 5 27.919,14 1.676,65 184,26® 176,65® 298,28 840,43® f 327.901,— 4.000,— f 331.901,— 120,61 ®L 711,45 55.250,— 28.587,73 28.050,— 1.600,— 176^65® 298,28 3280,— 207,50 335,— 465,- I, 400,- 189,97 f 335.000,— 4.000,— f 339.000,— Transport Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting terreinen Pompstation Telephoonkabel naar het Pompstation Ijzeren buizennet Diensthuizen Watermeters Werktuigen en gereedschappen Standpijpen Installatiekosten Stapelplaats aan de Sprank Gebouw aan de Sprank Gebouwen aan den Zuid-Binnensingel Bouw Inrichting werkplaatsen Electrische installatie Centrale verwarming Hulpbureau aan de Doornstraat Bergplaats aan de Ammunitiehaven Meubelen in de gebouwen aan den Zuid- Binnensingel Afkoop concessie Voorburgsche Water- leiding-Mij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 339