II 11 11 f 200.000,— VI Aanleg en uitbreiding Verhoogd Verhoogd: t 362.783,99s if 188.424,38') f 174.359,61® Gezien: Art. I duin waterleiding. 1915. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Raadsbesluit 1915 De Directeur, L. YPEIJ. van 23 Juni I 162.783,99s Buitengewone ontvangsten f 200.000, Opgenomen by den Gemeente-Ontvanger: 15 Juni 1916. 23 Juni onver- I leeningsgelden I 162.783,99s f 188.424,38 f 174.359,6! XI 1 De Ad min istra teu r-Boekh ouder, B. G. STEMPELS. 32 II. VERANTWOORDING BUITENGEWONE 33 Saldo. Begroot. LASTEN. BATEN. Art. Begroot. Saldo. VERSLAG DER Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Raadsbesluit van 1915 (gedeelte werkte 1 1914) f 362.783,995 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 340