iï ii 11 UITBREIDING 191 5. Artikel XL Aanleg en uitbreiding. c. d. Memorie. 9\ 13.498,41 15.000,— 162.783,99 5 f 362.783,99 sf 188.424,38 611,47s 577,075 48,88 75.000,— 10.000,— 32.231,24 21.267,33 21.398,79 425,18 1.557,04 2.040,70 s 175,35 30.000,— 40.000,— 30.000,— 92.096,015 735,79 s 11' e. f- a. b. Uitbreiding watermeters Uitbreiding buizennet Aansluiting van perceelen Diverse werken ten behoeve van de watervang Uitbreiding filters c. a Wyziging en uitbreiding der pompwerk- tuigen aan het Pompstation Bouw van een nieuw Hulpbureau te Scheveningen (Raadsbesluit van 16 Maart 1914) h. Diverse uitbreidingen Gebouwen Pompstation Electrische hoogdrukcentrifugaalpom- pen Wegen en bestratingen Pompstation Werktuigen en gereedschappen. Standpijpen Gebouwen c. a. aan den Zuid-Binnen- singel Meubelen Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van 23 Juni 1915 (gedeelte onverwerkte leeningsgelden 1914) 34 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot f f n n n T! n V 1.761,095 n n n n n n 1? Werkelijk bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 341