I i II ril 11 11 840,43s f f 330.488,29 magazijn- van 71,74 670,28 Diversen 1.582,45-1 Zuivere winst I f 334.044,041 Gezien IV. WATfKENING 1915. f 294.728,16 s, 508.740,32 487.951,06 330.488,2| Winstrekening). f 1.133.956,1 f 1.133.956,77 5 Waardevermindering goederen 1.853,28 J 629,41 Exploitatie Pompstation Distributierekening 860,41 212,65s jVaterleverantie volgens art. 1, litt. A, I B, C, E en F, en art. 8, al. 2 f 803.468,lB’aterleverantie volgens De Directeur, L. YPEJJ. De Ad min istrateur-Boekh ouder, B. G. STEMPELS. f 1.133.956,77 s 3.555,75 s I f 646.005,71s art. 1, litt. D f 332.461,59 Winst (zie Verlies- en st Water, winst Werk voor anderen, winst Posten van afgesloten dienstjaren [Voordeelig verschil bij de overdracht van perceel Kanaalweg 112/114 aan de Gemeente Diversen 36 I III. VERLIES- EN WINSTREKENING 1915 Reserve voor dubieuse vorderingen. 37 n f 334.044,04 s I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 342