IP r* 11 - 'j i - 89,530 M3. 447,650 537,180 M1 87.791,13 i 1,0432 f 508.740,32 I 6,0449 f 17.677,50 0,2100 —SS—. 38 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. AfOpbrengst terrein aan tien Harstenhoekweg f Bij: Waterverlies: 537,000 M‘ A f 0,032919 f *1 83.881,74 13.561,90s 65.609,75 89.167,65 42.567,12 12 142, 397’66 In centen per M\ 0,9369 0,1515 0,7328 0,9960 0,4754 RECAPITULATIE: Kosten van het water in het reservoir Distributiekosten (incl. waterverlies) Kosten van het water by de verbruikers Opgevoerd8.953,000 M 3 Af: Spuien en brand 1 °/n Lekken 5 ’/o 5.619,89 0,0668 327.901,— I 3,8962 5.716,215 0,0679 55.232,25 0,6563 I V. Berekening van den kostenden prjjs per M3. in 1915. Exploitatie Pompstation .•(Opgevoerd: 8.953.000M3.) Diverse exploitatiekosten Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten. Afgerond 537,000 8.416,000 M’ Verzegelen brandkranen Huur van standpijpen Saldo rExploitatie watermeters” Exploitatie diensthuizen” n 40.656,745 0,4831 161.405,35 j 1,9178 f 596.531,45 7,0881 n if 294.788,16s, 3,2926 60,— I 0,0007 jf 294.728,16 s 3,2919 Distributiekosten(Gedistribueerd: 8.416.000M3.) j Diverse exploitatiekosten Huur ondergrond buizenleiding Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten Af: Sluiten en heropenen dienstkranen f •n 50 840,55 s 36.398,915 6,2549 In centen per M3. 3,2919 6,2549 9,5468

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 343