4 I II 11 11 r I VI. 1915. Kosten 83.881,74 Onderhoud: 13.561,90 f f 294.788,16 Aandeel rente algemeene onkosten Gebouwen en hoogreservoir Stoompompwerktuigen en ketels Water vang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) 65.609,75 89.167,65 42.567,12 11.331,21’ 11.649,58 367,85 27.281,00’ 10.667,75’ 762,87’ 3.549,47 4.062,40’ 4.134,19 721,68’ 2.140,18 425,97 2.077,47’ f 294.788,16’ Afschrijving: Gebouwen en hoogreservoir. Stoompoinpwerktuigen en ketels Electr. hoogdrukcentrifugaalpompen c.a. Watervang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) Opbrengst terrein van het water in het Steenkolen Machinekamerbehoeften Jaarwedden van bedienend personeel Arbeidsloonen voor bediening Schoonmaak der Alters c.a Verlichting en verwarming Erfpacht voor ingenomen duingronden.enz. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek Electrische stroom, enz. voor motoren. Diverse exploitatie-uitgaven EXPLOITATIE! 32.155,80’. 2.030,96’ 12.424,60 11.953,61’ 12.090,63’ 4.055,06 2.490,27 1.211.43’ 543,40 4.925,95’ 1 POMPSTATION 60,— 294.728,16’ aan den Harstenhoekweg f reservoir (8.953.000 M3.). 40 41 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f f n n n n n I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 344