11 11 43 f f 551,66 Saldo f 596.531,4.1 f 596.531,45 VIII. EX PLO IT ATI ATEKM E T E R S 1915. Meterhuur f 103.784,51 f 52.943,9.1 50.840,5.1 f 103.784,5 f 103.784,51 IX. EXPLOIT ATB 1EN8TBÜIZEN 1915. Leidinghuur 1 f 92.336,06 f 55.937,Ij 36.398,9 f 92.336, f 92.336,06 Onderhoud Afschrijving Rente Voordeelig saldo, overgebraeht op „Distributie- rekening” Voordeelig saldo „Exploitatie watermeters” „Exploitatie diensthuizen” Onderhoud Afschrijving Rente Voordeelig saldo, overgebracht op „Distributie- rekening” 5.284,94 j 334,95 j VIL DISTRIBUTIltEKENING 1915. 12,— 142,- 397,66 87.239,47 508.740,32 f f 50.840.555 36.398,91s Huur van Aandeel onderhoud f 11.152,69 28.458,62s 16.325,83 Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters Instrumenten waarneming druk den ondergrond der buizenleiding j ~i afschrijvingI rente algemeene onkosten I f 13.838,975 27.919,14 11.185,84 1 f 5.619,89 327.901,— 5.716,21 55.232,25 40.656,74 161.405,35 Sluiten en heropenen dienstkranen Verzegelen brandkranen Huur van standpijpen 42 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n il d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 345