I 11 11 8.500,— 3.866,25 137,50 174.026,51 189.389,09® 331.901,— 332.461,59 1.910.829,68 301.613,23 24 211,88 5 1.690,78® 741.605,88® f 5.331.500,41 44 45 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BALANS OI|1 DECEMBER 1915. X. Boekwaarde. PASSIVA. ACTIVA. I.eeningskapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) 5.023,31 414.055,81 534.123,42 5j 25.444,56 21.467,57 46.912,13 43.893,87 23.164,81® 67.058,69 n n 1.561,61 850,65® 2.412,27 f n 6.322,5(5 7.492,365 13.814,92 5 992,31 n n n n 167.900,12 21.901,03®! 189.801,155 n 85.634.39 85.634,39 i1 Tys voor huis Kanaal w112/114 f 8.171,48' 1.327,02 5 9.498,51 n n 87.500,— n |f 7.960.207,84 Transport eer en Transporteeren n n n n r> n n n f D n n r> 297,55 14.914,04 5 8.881,71 n 366.349,42 273.115,10 10.445,28® 471,26® 11.154J3 2.073,28 13.766,60 1.219,52 11.115,03 6.073,82 188.424,38 n D n n n n n n 24,98 43,39 17.866,73 23.830,66® 11.586,20 367,85 419.004,99® 120.067,61® 201.972,37 159.363,90 1.000,—. 10.437,17 13.517,60 1.176.889’13 657.252,53 412.752.26® 7.154,32® 10.712,40' 23.830,6(5' 11.586,20. 297,55 3.759,31 6.808,43 24.364,93® 609,12 2.239,53® 3.400,— 168,33 125,— f 711,45 25.376,66 984.147,70' 422.128,89' 298.242,75 2.644,915 1.652,60® Scheikundig en bacteriologisch onderzoek f n Leeningskapitaal A (nA 1 Jan. 1907 geleendi f 1.993.838,31 s-r’”r=i„1.497.621,43 i Kapitaal C (vroegere Reserve)1.066.467,18 j f 4.557.926,92® i n 14.229,05 25.376,66® 2.161.036,83s 1.079.381,42® 710.995,01® Reeds opgenomen van het winstsaldo Aanschaffings waarde. f 3.546.818,85 ®|f 4.413.388,9q 568.321,79 ®f 432.479,— voor rekening van anderen (vooruit in rekening f 60,08 35,10 Werk gebracht) Af: Nog in rekening te brengen. Boeten (nog af te dragen) Gemeente ’s-Gravenhage Restitutiën Kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezen. Reserve voor oninvorderbare posten Waterverbruikers 1916 (vooruit gestort) Waarborgsommen Algemeene onkosten: Ongeboekt verschuldigd Af: Vooruit geboekt Restitutie van de kosten van openbaren dienst. Rente van kasgeld 1 eening 1915 Pensioenen aan ambtenaren en werklieden Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioenfonds v/d Gem. Ambtenaren Huur terrein aan de Sprank Renten van geldleeningen Aflossingen üitkeering. Saldo winst 1915 f 1.043.219,11® Afschrijvingen. Gebouwen c.a. in de duinen Stoompompwerktuigen c.a. Electrische hoogdrukcentrifu- gaal pompen Watervang c.a. Filters, schoonwaterkeldenz. Hekwerken aan het Pomp station Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting van de terreinen aan het Pompstation Werktuigen en gereedschappen aan het Pompstation Telephoonkabel n/h Pomp station Duinterreinen Ijzeren buizennet c.a. Diensthuizen c.a Watermeters Werktuigen en gereedschappen voor de distributie Standpijpen Gebouwen c.a. aan den Zuid- Binnensingel Grond aan den Zuid-Binnen- singel - Meubelen in de gebouwen aan den Zuid-Binnensingel Hulpbureau aan de Doornstraat Grond aan de Doornstraat. Meubelen in het Hulpbureau aan de Doornstraat Gebouw aan de Sprank Stapelplaats aan de Sprank Bergplaats a/d Ammunitie- haven 4.655,46 1.491.824,68'rediteuren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 346