J i I H H 11 11 2.250,— y h'3 gj 5 pj I II 46 47 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BALANS (Hf DECEMBER 1915. Boekwaarde. Afschrijvingen. ACTI V A. PASSIVA. 2 250, n n 254,59 Werkplaats If 5.331.500,41 De i t. n n Magazijn Steenkolen (voor zoover niet „Magazijn”) Gemeente-Ontvanger Kas Waterverbruikers 1915: Particulieren Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente bedryven Gemeente Loosduinen Gemeente Hof van Delft n n - 88,0? 9.399,6C 6,44 743,30 3.075,70 307.327,25 1.462,28 321.000,- 5.133,98 f Transport f 5.331.500,41 258.134,16 3.648,(9 4.358,98 94,17 144 684,19 108-570,32 1.060,65 5 r in n n w Aanschaffings waarde. Dubieuse debiteuren Diverse debiteuren Arbeidsloon en Exploitatie Pompstation: Machinekamerbehoeften (voorraad in de machinekamer)f 342,68 Af: Nog te boeken jaarwedden bedienend personeel Duinwater over watermeters (nog in rekening te brengen) W arVnla ta - i f 5.331.500,411 j f 7.960.207,84 f3.546.818,855 f4.413.388,98 5.207,66 I 5.207,66 4.500,— f 7.969.915,5O f3.549.068,855 f 4.420.846,641 Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. Gezien De Directeur, L. YPE1J. Transport Grond aan de Ammunitiehaven i Afkoop van de concessie der Voorburgsehe Waterleiding Maatschappij D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 347