1 J I I 11 11 T- 48 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. DUINWATERLEIDING. XI. Verkorte inventaris 31 December 1915. Afschrijvingen. Boekwaarde. 85.634,39 f 85.634,39 201.972,37® f 366.349,42 568.321,79® f f f 159.363,90 273.115,10 432.479,- n n 5.023,31 11.586,20 n 11.586,20 D 23.164,81® 43.893.87® 67.058,69 n n n f f 1.245.397,98® f 2.375.182,95® f 3.620.580,94 Distributie. Voorraden. f 2.161.036,83® f 1.176.889,13 f 984.147,70® f 3.977.315,94® f 2.257.810,47® f 1.719.505,47 f 85.634,39 f 85.634,39 1' Transporteeren 85.634,39 f 85.634,39 n n n n n n n n n f 367.518,61® 1.327|o2® 43.610,39® D Aanschaffing»- waarde. w D 1.079.381,42® 710.995,01® 534.123,42® 46.912,13 13.814,92® 25.376,66® 24.211,88® 1.690,78® 657.252,53 j 412.752,26 367,85 419.004,99® 10 445,28® 471,26® ■I” n n 4.655,46 1.491.824,68® 414.055,81 25.444,56 6.322,56 25.376,66® 13.766,60 1.219,52 14.914,04® 8,881,71 23.830,66® 297,55 5.207.66 9.498,51 11.154,73 2.073,28 21.901,03® I 7.154,32® 5.207,66 8.171,48® f 323.908,22 D 83.770,68 223.556,57® 167.900,12 10.712,40® 3.759,31® 6.808,43 120.067,61® 21.467,57 1.561,61® 711,45 189.801,15® 17.866,73 23.830,66® 297,55 2.412,27 14.229,05 De Directeur, L. YPEIJ. 422.128,89® 298.242,75 f Pompstation. Gebouwen c.a. in de duinen. Stoompompwerktuigen en ketels Electrisehe hoogdruk-centri- fugaalpompen circulatiebassin c.a. Hekwerken Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting van de ter reinen Telephoonkabel Werktuigen en gereedschap pen i Duinterreinen lu^oaipuiupcu|w WTatervang met toebehooren. 1.910.829,68 Filters, schoonwaterkelders, Diverse gebouwen in de stad. Kantoorgebouwen, enz. aan den Zuid-Binnensingel: Terrein Gegoten ijzeren buizennetinet afsluiters, enz Diensthuizen met koperen kranen, enz Watermeters (in gebruik) Werktuigen en gereedschap pen Standpijpen 342,68 1.462,28 1.416,91 f 310.549,12® i AanschaffingsT"! waarde. I n - 850,65® 13.517,60 7.492,36®, I n Magazyngoederen Pompstation Zuid-Binnensingel en bijbehoorende bergplaatsen Machinekaraerbehoeften (in voorraad in de machine kamer) Steenkolen (voor zoover niet ,Magazyn”) Drukwerken en kantoorbehoeften Transport .If Gebouwen (inel. electrisehe installatie, centrale ver warming en inrichting werkplaatsen) Meubelen Hulpbureau aan de Doornstr. Terrein Gebouw (incl. electrisehe installatie) Meubelen Stapelplaats aan de Sprank: Gebouw Installatiekosten terrein Bergplaats aan de Ammunitie- haven Terrein Gebouw Afschrijvingen. Boekwaarde. De Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. Gezien 49 VERSLAG DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 348