12 16 HOOFDSTUK II. Personeel. a. 5.000,— 4.250,— 1.925,- f 8.000,— 2.000 1.750,— 950,— 900,— 850,— 800,— 750,— 700,— 1.450,— 1.150,— 900,— 800,— 750,— 700,— Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: Algemeene Dienst. 1.500,— 1 Directeur, wedde f 6.000—f 8.000 (uitzonderings-berekening f8.600,af f 600,— voor genot van vrjje woning, vuur en licht.) 1 Administrateur, wedde f 4.000 f 5.000. 2 Adjunct-directeuren, wedde f 3.600f 4.700 ieder (uitzonderings-berekening f4.610,af f360, voor genot van vrije woning, vuur en licht). 2 Boekhouders le klasse, wedde f2.000—f2.450 ieder 1 Kassier le klasse, wedde f 1.800—f 2.350. 7 Boekhouders 2e klasse, wedde f 1.500f2.000, vyf, ieder één, één, 1 Magazijnmeester le klasse, wedde f 1.550 f 2.050 3 Magazijnmeesters 2e klasse, wedde f 1.100— f 1.450, twee, ieder één, 29 Eerste-klerken, wedde f 1.100—f 1.400, tien, ieder één, drie, ieder twee, twee, elf, 50 Tweede-klerken, wedde f 650—f 1.050, vijf en twintig,, ieder acht, vier, één negen, ieder drie, 23 Schrijvers, wedde f 600f 900, zes, ieder één drie, ieder drie, 2.450,— 2.350,— 1.400,— 1.350,— 1.300,— 1.250,— 1.200,— 1.150,— VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n r> n Jaarwedden. r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 365