12 18 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. Jaarwedden. f 1.586,25 1.500,— n n 1.500,— c. Distributie. 2.600,— 2.100 1.975,— 1.100,— 1.100,— n n 1.400,— 1.350,— één (f 1.756,25 af f 170 voor genot van vrije woning, vuur en licht). 950,— 900,— 850,— 800,— 950,— 900,— 950,— 900,— 1 Hoofdopzichter, wedde f 2.000—f 2.600. 3 Technisch-opzichters le klasse, wedde f 1.600— f 2.100, Twee, ieder één 4 Technisch-opzichters 2e klasse, wedde f 1.150 f 1.500, drie, ieder één r 1350,— 1.300,— 1.250,— 1.100,- 1.700,— 750,— 1.900,— n r 2 Technisch-opzichters 2e klasse, wedde f 1.150— f 1.500, ieder 2 Opzichters le klasse, wedde f 1.350f 1.750, één (oude regeling) één 1 Opzichter 2e klasse, wedde f 1.050f 1.350 2 Teekenaars le klasse, wedde f 1.400f 1.700, ieder 1 Teekenaar 3e klasse, wedde f 650f 1.050 3 Machinisten le klasse, wedde f 1.200f 1.600, twee, ieder één 17 Machinisten 2e klasse, w'edde f 800f 1.200, veertien, ieder drie, 2 Controleurs le klasse, wedde f 1.150f 1.500, ieder 4 Fabrieksbazen, wedde f 1.100—f 1.450, één één één één 1 Onderbaas, wedde f 950—f 1.400 9 Stokersbazen, wedde f 1.000f 1.300, ieder 3 Cokesbazen, wedde f 800—f 1.200, één twee, ieder 7 Drukregelaars, wedde f 800—f 1.200, twee, ieder vier, één 1 Amanuensis, wedde f 800f 1.200 1.500,— 1.300,— 1.500,- 1.300,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 367