12 19 1.350,— 1.350,— 1.500,— 1.100,— In tydelijken dienst voor 1 jaar, behoudens tusschentijdsche opzegging, aangesteld: 1 Januari 1915: M. C. Dors, Geldophaler, wedde f 700, 1 Juli 1915: J. Burghout, Schryver, wedde f 500, 23 Juli 1915: P. J. Wieffering, Bchryver, wedde f 500, 1 November 1915: W. Visbach en D. Kooper, Schrijvers, wedde f 500,— en L. E. Masselink, Schrijver, wedde f 600,— 1 Januari 1916: E. Hymans, Ingenieur, wedde f 2.500, Benoemd werden met ingang van: 1 Januari 1915: tot fabrieksbaas, wedde f 1.050,—, H. W. F. Grondel, voorman; 1.300,— 1.200,— 800,— In vasten dienst aangesteld met ingang van: 1 Januari 1915: H. M. Koch, en J. J. L. A. Le Cointre, Schryvers, wedde f 550,— J. van der Hout en M. G. J. Taal, Geldophalers, wedde f 750, 1 April 1915: J. K. de Zwaan en H. G. S. van den Sigtenhorst, Schryvers, wedde f 550, 1 November 1915: H. G. de Haan, portier, wedde f750, J. Aalders, P. J. Ockemulder en T. van Hulsentop, Schryvers, wedde f 600, 1 Teekenaar 3e klasse, wedde f 650f 1.050 2 Controleurs le klasse, wedde f 1.150f 1.500, ieder 1 Controleur 2e klasse, wedde f 750f 1.150 5 Fittersbazen, wedde f 1.100f 1.450, drie, ieder één, (met genot van vrye woning, vuur en licht wegens congiergedienst) één 5 Opzichters 2e klasse, belast met het toezicht op de publieke verlichting, wedde f 1.050— f 1.350, vier, ieder één 1.300 Mutatiën in het Ambtenaarspersoneel. Bevorderd zijn met ingang van: 1 Januari 1915: tot le Opzichter, (met 1 October 1915 veranderd in: Opzichter le klasse) weddef 1.400,J. A.van der Woude, Fabrieksbaas. 1 April 1915: tot Adjunct-boekhouder, (met 1 October 1915 veranderd in: Boekhouder 2e klasse) wedde f 1.400, N. G. Poth, le Klerk. VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. n Jaarwedden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 368