12 20 Werklieden. Eervol ontslag uit tydelijken dienst werd op verzoek ver leend aan A. H. Ingen-Housz, Ingenieur, ingaand 16 Novem ber 1915. Eervol ontslag uit vasten dienst wegens het bereiken van den pensioenleeftijd werd verleend aan W. Achterkamp, le Opzichter, ingaand 1 Januari 1915 en aan L. Rodyk, portier, ingaand 1 Juli 1915. Overleden zynde Bediende E. A. Derksen, op 2 September 1915 en de 2e klerk L. J. Sekreve, op 4 September 1915. 1 Juli 1915: tot Portier, wedde f 600,K. A. Duran, Nachtportier 1 October 1915: tot 2e Klerk, wedde f700,—A. Kamsteeg, Magazynknechttot Portier, wedde f 750,A. N. Landman en J. A. Duyser, Portiers, (totdusver werklieden), L. E. Verdegem, C. A. van der Griend, D. Koppert en C. Bubber- man Jr., Nachtportiers; tot Machinist 2e klasse, wedde f 950,—, W. C. Schuttenhelm, B. P. Goddyn, K. F. Heyman, J. Voogd, B. Versendaal, J. C. Bachofner, C. Kool, G. de Groot, W. Krouwel, C. J. de Keyzer en J. M, Freeze, Gasmachinisten; P. Dupon, J. F. Garnier en J. Blom, Electro-machinisten tot Machinist 2e klasse, wedde f 900,— J. F. van Kaam en C. Jansen, Gasmachinisten, en W. J. Baarspul, Electro machinist, tot Cokesbaas, wedde f950,A. J. van Ginkel, Cokesbaas, (totdusver werkman); tot Cokesbaas, wedde f 900,J. Kamsteeg én M. J. Kok, Cokesbazen, (totdusver werklieden); tot Drukregelaar, wedde f950,J. F. Keuskamp en L. M. Hilkhuyzen, Drukregelaars le klasse; tot Druk regelaar, wedde f 900,F. L. Louwerens, J. J. Schaken, E. Pronk en P. H. Gaal, Drukregelaars le klasse; totDruk regelaar, wedde f 850,P. Roest, Drukregelaar le klasse; 1 November 1915: tot Onderbaas, wedde f 1.100,F. Keus kamp, voorman metselaar-ovenbouwer. De volgende werklieden zyn ontslagen met toekenning van pensioen J. van Lien, kolenlosser, P. G. Leverdingen, lantaarnopsteker, B. Berkhujjsen, P. Pastyn, kolenlossersbaas, C. Hus, kolenlosser, J. H. Kort, gasstoker, A. P. C'. Vermey, syphonpomper, A. Janson, kolenlosser, ingaand 1 Jan. 1915. 1 Febr. 1915. 1 1915. 1 Maart 1915. 1 1915. 1 Juni 1915. 1 Sept. 1915. 17 Dec. 1915. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 369