12 I 2 I 21 2 2 2 3 5 5 1 III. Machines en stoomketels. Overbrengen 159 186 58 104 11 11 Gasmachinisten Machinisten 2e klasse. I. Algemeene Dienst. Nachtportiers (fabrieken) Portiers, brugwachters en nacht wakers Magazijnknechts Badmeesters Assistent-badmeesters Schoonmaaksters Waschbazen Assistent-waschbazen Kamerwachten Jongmaatjes Overleden zijn: H. Philips, machinist 2e klasse, op 21 Februari 1915. A. Nederpelt, metselaar-ovenbouwer, op 8 Maart 1915. H. de Mooy, smid le klasse, op 10 October 1915. J. Th. Verloop, werkman 2e klasse, op 24 October 1915. In den volgenden staat is het aantal werklieden in de week van de kleinste en die der grootste gasproductie gespecificeerd opgenomen. 9 10 2 2 3 4 4 6 28 35 6 4 1 1 2 4 2 4 3 6 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 17 82 2 2) 11 2 2 4 9 12 3 2 3 20 79 24 14 2 3 3 3 2 I 1 3 II. Stokerij. Ploegbazen. Vaste stokers Tijdelijke stokers Cokesryders of helpers Moezelaars Teeraftappers Syphonpompers (fabriek) 4 6 i 2 1 1 1 - 2 3 28 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING. L.D.W. L.D.W. T.V. Tijdens de grootste productie van 15 t/m 21 December 1915. Kazerne straat en Scheve- ningen. 1) Waaronder 4 belast met buitenwerk. 2) - 1 n w n n Tijdens de kleinste productie van 9 t/m 15 Juni 1915. Kazerne- v- straat en I Scheve- ningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 370