Li 12 22 3 1 1 1 1 16 11 1 1 1 1 2 4 2 j 8 1 Overbrengen 356 186 13 16 238 VIL Watergas fabriek Watergasmakers. Assistent-watergasmakers V. Drukregeling. Drukregelaars le klasse Lichtkrachtwaarnemer-drukrege- laar 4 1 1 1 4 6 10 4 1 1 104 3 1 4 2 3 3 Overgebracht Ketelstokers le klasse Ketelstokers 2e klasse Ketelstokers Babcock- en Wilcox - ketels Machinisten 3e klasse Electromachinisten Poetsers in de machinekamers Jongmaatjes IV. Zuiverhuizen. Voorlieden Ploegbazen Werklieden en reservewerklieden. 2 2 186 1 1 - 1 1 8 41 1 2 4 4 8 i 95 2 3 11 VI. Buitenwerk. Kolenlossersbaas Voorman-kolenlossersi Kolenlossers eti reserve kolen lossers Rangeerder CokesbazenI Assistent-cokesbazen Cokeswerklieden. Voorlieden Werklieden 2e klassei Jongmaatjesi 4 1 11 ii 6 8* 11 159 58 4 38 2 4 1 4 18 8 7 115 65 2 8 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. DIENSTBETREKKING. T.V. L.D.W. 3 3 3 3 403 1) Doet dienst ais Fittersbelper te Scheveningen. 3 3 3 L.D.WJ T.V. 3 3 Tijdens de grootste productie van 15 t/m 21 December 1915. Kazerne straat en Sche ve ilingen. Ttfdens de kleinste productie van 9 t/m 15 Juni 1915. Kazerne straat en Scheve ningen. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 371