12 i - 2 3 6 i 23 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING. L.D.W. Overgebracht 356 186 16 13 IX. Werkplaatsen. 3 3 3 1 X. Distributie. I l 1 Overbrengen 430 235 473 100 293 97 2 2 Smidsbaas Hoofdvuurwerker Smeden le klasse Smeden 2e klasse Fitters le klasse en koperslagers. Fitters 2e klasse Monteurs Assistent-monteurs Electriciens Machine-bankwerkers le klasse Machine-bankwerkers 2e klasse Voorman-timmerwinkel Timmerlieden le klasje Timmerlieden 2e klasse Ververs le klasse Ververs 2e klasse Voorlieden-metselaars Metselaars-ovenbouwers Opperlieden Straatmakers 2e klasse Helpers (by fitters en smeden) Jongmaatjes Losse ververs Fitters le klasse Fitters 2e klasse Jongmaatjes Voorlieden-meteronderzoekers VIII. Fabriek van Bijproducten. Voorlieden Werklieden en reserve werklieden. 4 4 3 1 4 1 1 1 1 12 1 4 1 5 4 4 1 4 1 6 1 4 2 4 3 44 39 44 39 2 1 1 3 3 5 2 1 9 8 9 6 Tijdens de grootste productie van 15 t/m 21 December 1915. Kazerne- lstraat en Scheve- ningen. 2 1 1 - 4 3 3 5 2 1 9 6 1 5 1 1 1 6 2 2 4 3 Tydens de kleinste productie van 9 t/m 15 Juni 1915. i Kazerne- straat en 1-v- Scheve- L.D.W.T.V. j ningen. I i 1 1 i 5 I 8 2 2 2 4 3 403 238 1 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 372