12 29 1.007 211 M. 507 126 In 1915 werden gelegd waarvan ter vervanging van reeds gelegde buizen 642 106 Het onderzoek naar gaslekken door middel van palladium chlooruur, zoowel in hoofd- als in dienstleidingen, werd ge regeld voortgezet. Voorkomende gebreken werden hersteld, vervallen dienstleidingen opgeruimd. In de hoofdleidingen werden 14 gebroken buizen en 81 lekke verbindingen gevonden, in de dienstleidingen 34 ver teerde en gebroken buizen en 67 lekken aan verschillende hulpstukken en kranen. Verder zijn in 74 straten onderzoekingen gedaan waarbij geen gebreken aan leidingen gevonden zyn. Het gasverlies per strekkenden meter canalisatie heeft in 1915 bedragen 6,662 M3. tegen 8,223 in 1914. De canalisatie, waarvoor vergoeding wegens het gebruik van den ondergrond aan de Gemeente wordt uitgekeerd, had in het begin van 1915 een lengte van af voor dubbele leiding in geasfalteerde straten Biyft 5.500 M. 195 52 298.467 M. 3.343 295.124 M. 98 1.937 M. 4.493 299.617 M. Opgenomen zonder te worden vervangen156 Blijft 299.461 M. Verder behooren nog tot de canalisatie de leiding in de Passage die aan den West-Duin weg naar het ontsmettings- gebouw en de Aschstaal die achter „Hotel Zeerust” die langs Koekamp en Maliebaan in ’t Haagsche bosch die van den weg ten Noord-Oosten van Malieveld en Koekamp tusschen Benoordenhoutsche weg en Bezuidenhout die van het Staatsspoorweg-emplacement die op het terrein der Gasfabriek aan den Trek- vliet, van af het regulateurgebouw tot aan de grens van het terrein die in de straat, parallel loopende met de spoor baan der H. IJ. S. M. verbindende den Rijswijk- schen weg met den Trekweg Overbrengen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n V ■n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 378