12 31 Overgebracht HOOFDSTUK IV. Steenkolen, gasolie en benzol. Fabriek Loosduinscheweg. Steenkolen. a. 13.322.500 K.G. 13.322.500 K.G. 65 255 85 Op 1 Januari 1915 was in voorraad Aangevoerd werden: Duitsche kolen: Consolidation Wilhelmina Victoria Graf Bismarck Graf Moltke Marcelisplein Noordeinde Hoogstraat Groenmarkt (zyde Raadhuis) Groenmarkt (zijde Bonneterie) Veenestraat Wagenstraat Vlamingstraat Spuistraat Lange Poten Korte Poten Prinsestraat Gravestraat Kerkplein Laan Raamstraat Hoefkade Stationsweg waarvoor geen vergoeding wegens gebruik van den onder grond aan de Gemeente wordt uitgekeerd. De lengte der geheele canalisatie bedroeg dus op 31 De cember 1915 329.796 M. Op 31 December 1914 was deze 324.013 M., zoodat zy is toegenomen met 5.783 M. 014^ 30.335 M. 1.461 M. 25.721 M. 60 465 140 70 20 300 485 150 '260 145 125 350 58 55 65 3.905.000 K.G. 2.487.500 3.265.000 _37O.OOO Overbrengen 10.027.500 K.G. VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. JJ n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 380