12 12.6983© 4.621,77s 7.911,59 14.055,21 8.250,— 8.768,77 2.181,45 9.389,25 36.532,83 17,— 17,60 19,50 25,- 81.660.104 2.416.449 234.863 2.498.466 7.417.359 2.637.853 298.179 486.867 851.830 500.000 515.810 123.946 481.500 1.461.313 518.67 901,72 s 184,68 34 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. LEVERANCIER. K.G. Bedragen. f n 24.795,86 13,62 1.820.548 n ff f 24.802,42 s 906,— 625,61 29 598,56 3.173,25 ff 522,94 f 1.208.323,— Overbrengen 1.659,45 ff ff IJ n w f 1.208.845,94 ff ff n n 103.405.087 j f 11,68» gemiddeld ..ff 1.208.323,— 835.021,78 32.984,52 3.241,11 34.853,60 105.697,37 38.248,86s f 13.65 13,80 13,95 14,25 14,50 15,50 16,25 16,50 16,50 ff ff Rangeerloon tusschen het Station H. IJ. S. M. en de gasfabriekf 15.866,65 waarop vol gens overeen komst met de H.lJ.S.M.werd gerestitueerd Overgebracht W. Hoven Zoon Scheepvaart- en Steen kolen-Mij. ff ff n Factuur- prü» ö/oo K.G. Af: Schadevergoeding wegens kolenbroei, na aftrek van gemaakte kosten Franco op waggon of voor den wal aan de fabriek ff ff ff Kolenbureau Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. W. Hoven Zoon H. C. A. Henny W. Hoven Zoon Kolen bureau Onderlinge Kolen-reserve My. Wambersie Zoon Overgebracht van de fabriek Trekvliet Bij: Vrachten Vrachtbrieven belasting Stationskosten Staan- en lig gelden Uitvoerkosten Assurantiën Diverse onkos ten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 383