12 35 484.000 L. 0,9904 1.143 f 4,— 1.154 f 45,72 0,8614 1.110.529 52.416,96 4,72 1.289.186 4,06 0,8661 499.378 4,97 576.594 4,30 4 24.819,08 0,8548 131.200 6,- 153.485 5.12» 7.872,— 742.250 0,8623 f4,888 f 85.153,76 306,02 Totaal f 85.459,78 I Kon. Nederl. Petr. Mjj. Petr.Handel- M(j.. Petr.Handel- MÜ-. American Petr.Comp. 31493,77 f 1.239.816,77 De ontvangen gasolie kostte dus: per 100 K.G. f 4,905 of per 100 L. f 4,23 tegen 100 5,13 100 4,431 in 1914. De verwerkte gasolie kostte per 100 L. f 4,283 tegen f 4.439 in 1914. f3,962 De ontvangen kolen kostten dus per 1000 K.G. f 11,99, tegen f 9,986 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten per 1000 K.G. f 11,724 tegen f 9,904 in 1914. b. Gasolie. Op 1 Januari 1915 was in voorraad 550.000 L. Aangevoerd werd 1.742.250 K.G. 2.020.419 Beschikbaar voor 19152.570.419 L. Verbruikt voor carburatie2.086.419 Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen Overgebracht f 1.208.323, Daarbij komen voor lossen en opslag: Arbeidsloonenf 31.319,35 Diverse onkosten174,42 2.020.419 f4,21! Daarbij komen de volgende onkosten Arbeidsloonenf 257,13 Sleeploon, vracht, enz48,89 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Leverancier. K.G. Liter. Bedragen. r> n n n n 5 Spec. gewicht. j Per 100 K.G. Per 100 L.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 384