12 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. 22.481.201 420.075 334.500 8.627.625 1.860.413 2.937.894 1.596.458 1.246.139 3.226.976 3.862.067 2.960.468 1.737.060 802.980 38 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. KG. Leverancier. Bedragen. 'oo f n n n n n 69.072.367 72- 9.272,60 5 69.072.367 n n n n Onderhoud Afschrijving Rente Af: Overgebracht naar fabriek Loosduinscheweg Blijft 4.838,64 73,06» 4.288,90 5.762,51 1.808,76 f 12,205 gemiddeld n r> n v n y> n n 8,75 12,10 12,25 12,75 12,85 13, — 13,05 13,10 13,20 13,25 13,30 13,40 13,45 13,60 13,75 13,90 14, — 15,90 19,50 25,- Franco voor den wal a/d fabriek Daarby komen dan nog de vol gende onkosten: IJkopname van schepen f Arbeidsloonen voor het lossen, enz Andere onkosten. Verbruikte electriciteit Wambersie Zn. B^j: Vrachten Liggeld Uitvoerkosten Assurantie Diverse onkosten f 3.313,72» 60,97» 463,10» 187,79 244,85 f 196.710,51 5.082,91 4.097,62» 110.002,23 23.906,30 38.192,63 20.833,78 16.324,42 42.596,10 51.172.38» 39.374,22 23.276,61 10.800,08 37.370,42» 47.935.62» 25.253,17» 89.070,04» 8.087.44 9.769,50 38.897,30 2.747.825 3.486.228 1.816.775 6.362.147 508.644 501.000 1.555.892 Steenkolen Handelsvereeniging n n Scheepvaart- en Steenkolen My. H. C. A. Henny Scheepvaart- en Steenkolen Mij. H. C. A. Henny W. Hoven Zn Scheepvaart- en Steenkolen Mij. W. Hoven Zn H. C. A. Henny Scheepvaart- en Steenkolen My. n v n Onderlinge Kolenreserve My. 1.820.548 67.251.819 j f 12,43 f 12,46' gemiddeld 13,62 £or f 856,19 Vhamsche' r -„n-, 'Dg 1 los- 1 (inrichting' 8.427,46 f860.723,82 n 24.795.86 f 835.927,96 n 4 270,44 f 843.023,75» Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: 1 Factuur),rijs 1 °/w KG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 387