12 39 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. b. Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen Leverancier. K.G. Liter. Bedragen. 0,8570 1.066.090 1.243.954 f 4,04s f 50.319,44 0,8576 500.622 583.610 4,263 24.880,92 w 0,8679 68.314 5,20’ 6- 78.711 4.098.84 0,8576 96.089 6,80 5,832 5.603,88 n 0,8802 781.06 7,94 11.176 6,98® 1.727.273 f 4,96' 2.013.540 f 4,255 f 85.684,14 0,8578 53,52 f 85.737,66 tegen Daarby komt: Arbeidsloon voor het lossen Sleeploon, vracht, enz. f 4,258. 4,40 in 1914. Spec- gewicht Petr. Handel My. Petr. Handel My. Americ.Petr. Comp. Rueb Gleicbman Petr. Handel Mij.. 1 Per 100 L. f 4,72 4,97 ontvangen 654.680 L. 2.423.150 L. 1.768.470 f 32,54 20,98 De ontvangen gasolie kostte dus: per 100 K.G. f 4,964 of per 100 L. 100 f 5,09» 100 AW v 1 iw n 1,tV UI A.UA-T. De verwerkte gasolie kostte dus per 100 L. f 4,29' tegen f 4,46» in 1914. 82.410| 9.837 De ontvangen kolen kostten dus per 1.000 K.G. f 12,43 tegen f 9,44® in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten per 1.000 K.G. f 11,868 tegen &9,31* in 1914. Gasc^ie. Op 1 Januari 1915 was in voorraad 409.610 L. Aangevoerd werd 1.727.273 K.G. 2.013.540 Beschikbaar voor 1915 Verbruikt voor carburatie Per 100 K.G. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 388