12 41 Gemiddeld van beide fabrieken werd per 1000 M3. water- gas verbruikt 291,93 Liter gasolie en 634,79 K.G. cokes. Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het watergas in de gashouders, wordt verwezen naar de rekeningen Watergasfabricatie Loosduinscheweg en Trekvliet, Nos. Vil en IX van het Administratief Overzicht. De gemiddelde lichtsterkte van het watergas der fabriek Trekvliet was 16,85 E.S.K., het S.G. 0,627, het koolzuur- gehalte 3,96 en het calorisch vermogen 4564 caloriën. 58.518.062 3.009.386 M’. gas, zijnde een Aan de fabriek Trekvliet werd voor de watergasfabricatie verbruikt 1.768.470 Liter gasolie voor carburatie, 2.604.870 K.G. cokes voor de generatoren, 768.197 grosscokes voor de generatoren. Voortgebracht zijn 5.841.050 M3. gecarbureerd watergas. Per 1000 M3. watergas werd gebruikt 302,77 Liter gasolie en 577,48 K.G. cokes. Gedurende 347 dagen werd met 1 toestel gewerkt, ge werkt, gemiddeld 14'/2 uur per etmaal. De duur van het warm blazen was op 2 minuten, die van het gasmaken op 5 minuten gesteld. In het geheel zijn voortgebracht 61.527.448 M3. gemengd gas. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden herleid tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 m.M., zyn voortgebracht 62.190.812 M3. gas, of 1,08% meer. Per 1000 K.G. kolen zijn dan voortgebracht 299,87 M3. steenkolengas, terwijl per 1000 M’. watergas 288,81 Liter gasolie en 628,01 K.G. cokes zijn verbruikt. Een enkele maal werd benzol aan het menggas toege voegd, u.l. 320 Liter. Voor de resultaten van het onderzoek naar de lichtsterkte, het specifiek gewicht en het calorisch vermogen van het gas wordt verwezen naar Bjjlage No. 1. In dit jaar werd gemaakt 61.527.448 M3. gas. In het vorige jaar In 1915 dus meer toename van 5,14 VERSLAG DER GEMEEN'TEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 390