12 43 55.876.995 15.925.770 Watergasfa- 25.335 20.098.800 780 Gruis voor directiegebouw j 780 2.010.240 3.955.200 Beschikbaar voor verkoop 35.778.195 34.485.795 1.292.400 49.200 116.400 Of 820 H.L. 1940H.L. 28.720 H.L. 5.529.420 8.494.500 Overgebracht Verbruikt werden Cokes voor: i de ovens Generatoren briek Calorifères badinrichting I Stoomproductie Kolengas fabriek i Kantoren en diverse ge- bouweni Dienstwoningen Ammoniumsulfaatbereiding Scrubber-vulling i Oliesehuitj Wachtlokalen Publ. Verl. 3.934.800 40.050 1.696.080 2.580 246.300 5.479.440 *4.422.900 5.528.640 4.539.300 79.290 14.940 42.525 12.600 90 23.400 Uitziftsel voor: Stoomproductie Kolengasf. Watergas- fabriek2) Centr. verw. gashouders Ammoniak-concentratie. Verkocht werden: 766.351 H.L. cokes a 45 K.G. 91.324 gruis h 60 73.715 uitzifts. 60 Bleef in voorraad op 31 Dec. 1915j VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Loosduinscheweg. Uitziftsel. Cokes. Gruis. Zie voor aankoop en verbruik van gietcokes pag. 46. Bovendien werden voor stoomproductie Watergasfabriek en locomotief verbruikt 454.725 K.G. 10.105 H.L. gedeeltelijk verbrande cokes, welke gezocht werden uit de sintels van de door de ovens verbruikte cokes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 392