12 44 f 50.158,78 1.789,23 339,— 529.77 176,40 1,26 0,49 0,55 0,59 0,60 „0,63 0,65 0,70 Afgeleverd werden 131.902 H.L. cokes a 734 56.231 564 126.935') 86.962 61.747’) 95.881 57.061 63.273 85.061’) 766.351 ILL. cokes a gemiddeld f 0,58666 =f 449.584,05 Van het eigen verbruik ad 20.098.800 K.G. 446.640 H.L. werden geboekt: 4) 122.149 H.L. A f 0,40 0,45 0,50 0,54 0,55 0,58 0,59 0,60 0,70 0,75 -226.888,47 Over te brengen f 676.472,52 48.859,60 14.527.80 28.624,— 39.010,14 6.509,25 59.315,44 9.093,67 184,20 20.490,12 - 16,90 19,60 237,75 f 0,50799 f 226.888,47 en kwam ten laste van: Kolengasfabricatie Loosd. weg5) f 173.894,03 Watergasfabricatie 5) Algemeene Onkosten5) Kosten der Publ. Verlichting Bloedloogzoutfabr. Loosd. weg Onderhoud Gasolie 32.284 57.248 72.241 11.835 102.268 15.413 307 32.524 26 28 317 446.640 H.L. ;t f 0,45 f 59.355,90 0,455 333,97 0,46 25.866,26 276,36 69.814,25 51.307,58 37.048,20 60.405,03 37.089,65 44.291,10 0,75 63.795,75 VERSLAG DER GE.MEENTEGASFABRJEKEN. n n n n n n 11 11 11 11 11 n ii ii ii it ii ii n n n n n ii 0,63 0,65 l) Waaronder 119 H.L. 1 ingevolge Raadsbesluit van 22 Aug. BHOaanon en min- 75 f vermogenden geleverd tegen metlOcts.verlaagden prijs. SS04 n geleverd op kaarten van het Steuncomité den Haag 1914. <1 Zie voor aankoop en verbruik van gietcokes pag. 411. ‘1 In deze bedragen is de waarde der in de noot op pag. 43 genoemde, uit de sintels gezochte cokes, verrekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 393