12 1 45 f 676.472,52 Blijft 28.720 H.L. h 571.158 766.351 3,90 f 34.512,15 f 473,17 257,40 11.551,26 f 653.803,49 5 Voorraad 1 Januari 1915: 1940 H.L. a f 0,2439 Voorraad 31 December 1915: 820 H.L. a f 0,3139 Overgebracht AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering, Loosd. weg (Zie rekening No. XVI van het Admi nistratief Overzicht) Geklopt. H.L. 307.837 74.703 188.618 Totaal. H.L. 435.202 89.746 241.403 (56,8) (11.7) (31,5) 34.220,285 f 642.252,23» 272,— 1.740,60 3.418,50 5.949,35 5.776,20. 91.324 H.L. a gemiddeld f 0,3779 f 34.508,25 Af:-- 215,77 Totale productie f 33.383,01 913,37 Blijft f 33.598,78 en verbruikt: 13 k0,30 91.337 H.L. - AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVI van het Administratief overzicht) f 0,25 f 2.484,50 0,30 14.867,10 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 195.193 (25,5%) (74,5%) Van het gruis werd verkocht: 9.938 H.L. k 49.557 680 3.868 6.837 10.817 9.627 Voorraad 1 Januari 1915: 9.000 H.L. k f 0,4493 f 4.043,70 Voorraad 31 December 1915: f 0,543 15.594,96 Bü:- Totale productie De verkochte 766.351 H.L. cokes werden afgeleverd als volgt Grof. H.L. 127.365 15.043 52.785 Gehaald op contract kaartjes Bezorgd VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. JJ J? n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 394