12 14.502,40 f 31.462,75 f 625.14 Gietcokes. 175.000 K.G. 108.000 1.315.000 Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef Voorraad 1 Januari 1915: 3.473 H L. a f 0,18 Voorraad 31 December 1915: 1.940 H.L. a f 0,22 Ten einde van de geproduceerde cokes zooveel mogelijk ten verkoop beschikbaar te houden, werden eenige partyen gietcokes aangekocht. 426,80 Af:--J98,34 Totale productie f 30.527,26 5.000 K.G. 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was, 0,789 H.L. cokes, 0,091 H.L. gruis en 0,072 H.L. uitziftsel. Aan de fabriek Loosduinscheweg werd daarvan ontvangen1.320.000 K.G. Hiervan werd verbruikt: voor de ovens generatoren Water gasfabriek 1.032.000 vernieuwing Scrubber- vulling 139.635 H.L. Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No.XVI van het Administratief Overzicht) (Van het verkochte gruis werden 18.214 H.L. aan huis bezorgd.) Van het uitziftsel werd verkocht: f 0,19125 f 0,232 3.473 H.L. a f 0,19125 f 664,21 70.242 0,232 16,296,14 73.715 H.L. a gemiddeld f 0,23008 f 16.960,35 en verbruikt: 65.920 h. 0,22 737,15 Blyft f 30.725,60 46 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. i) Bovendien werd voor de ovens 74B5O K.G. en voor de generatoren der Watergasfabriek 42.500 K.G. gietcokes, afkomstig van de oude Scrubbervnlling. verbruikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 395