12 47 f 12.967,50 f 2.759,27 268,— Station s- en Totaal K.G. Totaal f 16.633,24 602.730 52.200 37.835.100 4.470.540 4.982.400 200 870 12.000 hetgeen overeenkomt met gemiddeld f 12,65 °/00 De waarde der verbruikte gietcokes beliep voor: Kolengasfabrieatie f 3.027,47 Watergasfabricatie 13.474,655 Scrubbervulling 131,115 37.232.370 4.458.540 4.930.200 58,60 26,70 616,42 3.728,99 f 16.696,49 Hierbij komen de volgende onkosten: Vrachten Rangeerloon na aftrek van restie. H.IJ.S.M. V rachtbriefbelastin g kosten Uitvoerkosten Losloon De ontvangen gietcokes vorderde de volgende uitgaven: 1.095.000 K.G. a f 9,50 °/oo K.G. f 10.402,50 225.000 11,40 %0 B 2.565,- 1.320.000 K.G. Op 1 Jan. 1915 was in voor raad: 13.394 H.L. cokes a 45 K.G. gruis a 60 uitzifts. a 60 De 63.212.950 K.G. gedistil leerde kolen hebben opge bracht aan cokes (met inbe grip van gruis en uitziftsel) 46.621.110 K.G zijnde per 100 K.G. kolen 73,75 K.G. Overbrengen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Trekvliet. Cokes. Uitziftsel. Gruis. De waarde der in de voorgaande noot genoemde gietcokes, afkomstig van de oude Scrabber- vulling, is in deze bedragen verrekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 396