12 48 37.835.100 4.470.540 4.982.400 Overgébracht 2.250 12.814.200 15.600 4.005.000 4.005.000 4.454.940 Beschikbaar voor verkoop 977.400 25.020.900 23.939.235 4.447.140 902.400 75.000 7.800 1.081.665 1250H.L. 24.037 H.L. 130 H.L. Of: Gruis voor: Stoomproductie Dienstwoningen Uitziftsel voor: Stoomproductie 9.794.700 2.604.870 375.750 4.800 10.800 29.070 405 1.350 3.600 2.205 Verbruikt werden Cokes voor de ovens Generatoren Watergasfabr. Stoomproductie Kantoren en diverse bouw’en Smidsvuren werkplaats Filter der fabriekswater- leiding Uitbreidingswerken Dienstwoningen Wachtlokalen Publieke Ver lichting Verkocht werden: 531.983 H.L. cokes A 45K.G. 74.119 gruis a 60 15.040 uitzifts. a 60 Bleef in voorraad op 31 Dec. 1915 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Trekvliet. Uitziftsel Cokes. Gruis. ge- O Zie voor aankoop en verbruik van gietcokes pag. 51.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 397