12 f 108.613,53 31.066,66 3.762,50 383,02 18,90 36,— 32,50 ,2 7.410,41 5 49 VERSLAG DER GËMEENTEGASFABRIEKEN. f n 5» f n - 5? J? n A 54.913,50 4.801,94 3,43 39.934,95 35.646,62 24.415,20 46.827,27 17.029,35 39.712,40 51.396,— f 0,40 0,45 0,50 0,54 0,55 0,58 0,59 0,60 0,63 0,75 Afgeleverd werden: H.L. cokes a Overbrengen f 451.183,355 Waaronder 47 H.L. I ingevolge Raadsbesluit van 22 Augustus 1910 aan on- en 35 j minvertn. geleverd tegen met 10 ets. verlaagden priis. b Waaronder 4815 H.L. geleverd op kaarten van hot Steuncomité den Haag 1914. Zie aankoop en verbruik van gietcokes pag. 61. 30.340,40 16.142,85 13.797,50 24.046,20 1.944,25 39 679.54 4.307,— 12,- 13.591,62 51,75 284,760 H.L. kgemidd. f 0,50538 =f 143.913,11 en kwam ten laste van Kolengasfabricatie Trekvliet Watergasfabricatie Stoomproductie Algemeene Onkosten Watervoorziening Uitbreiding Kosten der Publieke Verlichting 122.030 10.439 7 72.609 60.418 40.692 2) 74.329 26.199 56.732 68.528 3) 531.983 H.L. cokes a gemiddeld Van het eigen verbruik ad 12.814.200 K.G. 284.760 H.L. werden geboekt4) 75.851 H.L. a 35.873 27.595 44.530 3.535 68.413 7.300 20 21.574 69 -143.913,11 f 458.593,77 Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering, Trekvliet (zie rekening No. XVII van het Administratief Overzicht) f 0,45 0,46 0,49 0,55 0,59 0,60 0,63 0,65 0,70 0.75 f 0,59152 f 314.680,66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 398