i 1 HOOFDSTUK I. Bevolking. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. 4.105 9.651 19.494 232 85 317 a. Landmacht b. Zeemacht en op genoemd tijdstip was de bevolking van de bewaar plaatsen voor de gevangenen 1.874 8.356 14.893 968 143 Werkelijke bevolking op 31 December 1914 142.171 170.259 312.430 Vermeerdering gedurende het jaar door: vestiging 8.691 12.283 20.974 geheele ver meerdering. 12.290 15.776 28.066 Vermindering gedurende het jaar door: sterfte vertrek geheele ver mindering 8.185 10.230 18.415 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering4.105 5.546 Bevolkingop31 Decemberl915 146.276 175.805 322.081 Die van de 12de wijk alléén bedroeg op dat tijdstip. 19.494 23.409 42.903 Op 31 December bestond het getal personen, behoo- rende tot de Land en Zeemacht uit: 825 Vrouwen. Totaal. Totaal. Vrouwen. Mannen. Mannen. Vrouwen. Totaal, geboorte. 3.599 3.493 7.092 Mannen. Vrouwen. Totaal. 1.648 1.874 3.522 6.537 Mannen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 3