r 51 742,99 Bluft f 34.574,91 f 70,48 Af: 0,23 f 34.574,68 770.000 K.G. Overbrengen 770.000 K.G. Voorraad 1 Januari 1915: 200 H.L. h f 0,3524 Voorraad 31 December 1915: 130 H.L. a f 0,5404 166,39 3.287,44 Voorraad 1 Januari 1915: 870 H.L. h f 0,18 Voorraad 31 December 1915: 1.250 H.L. A f 0,22 Overgebracht f 35.317,90 AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVII van het Administratief Overzicht) 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was 0,858 H.L. cokes, 0,117 H.L. gruis en 0,024 H.L. uitziftsel. Gietcokes. Ten einde van de geproduceerde cokes zooveel mogelijk ten verkoop beschikbaar te houden, werden eenige partijen gietcokes aangekocht. Aan de fabriek Trekvliet werd daarvan ont vangen 14.685,— -f 18.138,83 f 156,60 275,— Bü: - Totale productie 81.790 H.L. Af: Aandeel in het saldo der onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVII van het Administratief Overzicht)150,40 Bluft f 17.988,43 118,40 f 1-8.106,83 Totale productie Van het uitziftsel werd verkocht: 870 H.L. a 14.170 70,25 f 0,19125 f 0,232 15.040 H.L. ii gemidd. f 0,22964 f 3.453,83 en verbruikt: 66.750 H.L. h f 0,22 i VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 400