12 52 770.000 K.G. 770.000 nihil Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef 96,50 De waarde van het verbruik beliep voor Watergasfabricatie Stoomproductie 768.197 K.G. 1.803 f 37,15 20,10 17,28 16,77 131,53 9.552,75 5 22,38 f 9.575,13 s 2.260,13 5 Van 13 December 1915 tot 15 Maart 1916 werd door het Gemeentebestuur door tusschenkomst van het plaastelyk Steuncomité, op ruime schaal goedkoope cokes verkrijgbaar gesteld, van welke gelegenheid door ongeveer 10.000 inge zetenen gebruik gemaakt werd. Afgeleverd werd 63.385 H.L. geklopte cokes, waarvan 53.658 H.L. aan huis bezorgd en 9.727 H.L. afgehaald. De prys was 60 ets. voor bezorgde en 55 ets. voor afgehaalde cokes. Voor verdere bijzonderheden zie Hoofdstuk Ia. onder cokeslevering. Overgebracht Hiervan werd verbruikt voor de generatoren der Water- gasfabriek en voor stoomproductie Totaal f 9.575,13 s hetgeen overeenkomt met f 12,43s K.G. Deze gietcokes vorderden de volgende uitgaven: 770.000 K.G. a-f 9,50 K.Gf 7.315,— Onkosten Vrachten Rangeerloon Vrachtbrief belasting en stations- kosten Uitvoerkosten Staangeld Diverse onkosten Losloon f 1.940,80s VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 401