12 53 HOOFDSTUK VII. Particulier gasverbruik. 7 23 2 Meer Algemeen. Het aantal gasverbruikers bedroeg De styging van het Gemeente-verbruik is voor verreweg het grootste deel toe te schrijven aan het onderbrengen van militairen in een aantal scholen. Bedroeg het verbruik Gasverbruik van Particulieren en Gemeente, over gewone- en muntmeters, by abonnement en voor illuminatiën 31 Dec. 1915 31 Dec. 1914 Bovendien zyn, behalve die onder de meters voor eigen gebruik begrepen, nog in gebruik 17 z.g. tusschenmeters met 76 meterlichten. In het aantal verbruikers is één met eigen meter begrepen. Het gemiddeld aantal lichten (meter en abonnement) per verbruiker bedroeg op 31 December 19156,25 tegen 6,28 op 31 December 1914. In 1915 In 1914 53.996.426 51.152.497 286 281 1.352.437 779.722 55.348.863 M3. 51.932.219 494 487 572.715 73,45% 2.843.929 5,56 55 53 Vermeerde- ring 2.965 2.350 2.327 67.221 (421.442 64.261 405.119! I 2.960 16.323 4,61% 4,03 67.507 64.542 3.416.644 M3. 6,58% VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. lantaars. 5 Particulieren. Gemeente. Totaal. Aantal meters. Aantal lichten. Aantal lichten. Aantal lichten. Aantal abonn. i Abonnement- lantaars. TOTAAL. Gewone- en munt- j Inbegrepen voor meters. eigen gebruik. Aantal meters, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 402