12 Over gewone nieters. Voor de styging van het verbruik in gemeentegebouwen wordt verwezen naar de aanteekening op de vorige bladzyde. De prys van het gas voor algemeene doeleinden was 6 ets. per M3. Uitgezonderd de reeds genoemde 17 z.g. tusschen meters waren by particulieren en in Gemeentegebouwen aanwezig in deze als hulpkazernes gebezigde scholen van 1 Augustus 31 December 1914: 151.531 M3., over het jaar 1915 bedraagt dit verbruik 692.025 M3. Deze cyfers buiten beschouwing latende bedraagt de vermeerdering van het Gemeente- verbruik 32.221 M3., overeenkomende met 5,13 °/o. 1.338.863 M3. 768.994 43.457.331 M3. 41.115.173 In 1915 In 1914 1.772.289 M3. 4,39% 42.118.468 M3. i 40.346.179 2.342.158 M3. 5,70% 569.869 M3. 74,11 Het aantal inwoners der Gemeente is in 1915 gestegen van 312.421 tot 322.081, de toeneming was dus 9.660 of 3,09 Op 31 December 1914 telde men 1 gasverbruiker op 4,84 inwoners, op 31 December 1915 1 op 4,77. Het gemiddeld aantal inwoners was in 1915 317.251, waarover het gezamenlyk verbruik van particulieren en gemeentegebouwen bedroeg per inwoner 174,46 M3. tegen 169,09 M3. in 1914. Voor verlichting, verwarming enz., werd over gewone meters afgeleverd Vermeerdering Het verbruik van particulieren en gemeentegebouwen, omgeslagen over het gemiddeld aantal gasverbruikers en meterlichten bedroeg in 1915 gemiddeld 838,31 M» 133,77 M3. tegen 818,68 130,61 in 1914. 54 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN’. Aan Gemeentegebou wen Totaal. Aan Particulieren. Per gasverbruiker. Per meterlicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 403