12 355 113 343.764 211 173 Op 31 Dec. 1915 1914 I jmeer 124,36 M3. in 1915, 121,70 1914. Op 31 Dec. 1915 31 1914 55 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. meer Hierin zijn begrepen: 117 1.541 meer Voor industrieele doeleinden. Verbruik in M3. minderf 34,88 20.584 minder: 6.976 minder: 38 3 meer: Aantal verbruikers. De bijzondere prys van het gas voor industrieele doel einden was 5 cents per M3, met een rabat van >/z cent per M3. voor het gebruik boven eene met 10.000 M3 per jaar gelijkstaande hoeveelheid. Voor de Gemeente is onder het verbruik 3.544 M3. be grepen, tegen 3.551 M3. in het vorige jaar. Berekend over het gemiddeld aantal verbruikers dezer 967.379 946.795 Waarin boven 10.000 M’. 340.780 i 347.756 1.310 2,94 o/o Aantal verbruikers die rabat ontvingen. 11.349 3,30 »/o Bedrag van het rabat. f 1.703,90 1.738,78 20 23 1915 1914 Per Meter. 960,32 M3. tegen 931,20 V eiligheidsmeters. 1.217 1.100 Meterlichten. 14.923 13.382 Gewone meters. 45.908 44.598 Meterlichten. Gemiddeld aantal meterlichten per verbruiker over gewone meters op 31 December 1915: 7,74; op 31 December 1914: 7,71. Voor de veiligheidsmeters in 1915:12,26; in 1914: 12,17. Het verbruik over gewone meters door particulieren en gemeentegebouwen, omslagen over het gemiddeld aantal meters en meterlichten bedroeg: Per Meterlicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 404