12 58 Zonder nieters. meer meer In 1914 bedroeg de vermeerdering 99.168 M3. of 20,03 °/0. De contractprijs bedroeg gedurende het le half jaar 4,5 cent per M3. en 4.7 cent per M3. gedurende het 2e halfjaar. Voor het overige wordt verwezen naar Hoofdstuk X en naar de Gasrekening No. IV van het Administratief Overzicht. Dubieuse vorderingen. Volgens het verslag over 1914 pag. 47 was het bedrag van dubieuse vorderingen wegens gaslevering, meterhuur Voor de meeste abonnementslichten werd gasgloeilicht toegepast. De kosten van onderhoud en bediening werden niet in rekening gebracht, maar de abonné’s betaalden het gasverbruik naar dat van gewone gasvlammen ad 200 liter per uur. Het verbruik bedroeg 161 529 M3. (waaronder 10.030 M3. voor de Gemeente) tegen 141.606 M3. (waaronder 6.588 M3. voor de Gemeente) in het vorige jaar. Berekend over het gemiddelde aantal abonnementen en lichten, bedroeg het gemiddelde verbruik: 569,77 M3. per abonnement en 329,31 M3. per licht in 1915. tegen 509,37 292,57 1914. In 1915 werd niet geïllumineerd. Rijswijk. De gaslevering aan de concessionarisse voor Ryswijk be droeg in 1915 648.461 M3. in 1914 594.253 54.208 M3. of 9,12 °/0. Niet geregistreerd door gasmeters werd het gas afgeleverd voor abonnementlantaarns. Het aantal abonnementen bedroeg: Op 31 December 1915 286 met 494 lichten. 31 1914281 487 5 met VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. 11 I Het gasverbruik per uur is van 1 Januari 1915 af naar een boogaren maatsta berekend moeten worden. Zie Hoofdstuk VIII Publieke Verlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 407