12 I* 62 HOOFDSTUK IX. Gasverlies. 171.500 M3. 61.698.948 M3. 55.997.324 M3. 171.500 59.501.993 De totale kosten der publieke verlichting, aan de Gemeente in rekening gebracht, bedragen f 313.395,29®. Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de Bedrijfs- rekening: No. I van het Administratief Overzicht, onder Artikel IV der Lasten. Per M3. verbruikt gas bedroegen zij 11,998 et. tegen 12,175 ct. in 1914. Per inwoner gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, waren de kosten f 0,988 tegen f 1,012 in 1914. 2.620.150 713.019 zoodat het gasverlies bedroeg2.196.955 M3. zijnde 3,571 vau de geheele productie of 6,662 M3. per strekkenden meter canalisatie. Deze cijfers waren in 1914 resp. 4,553% en 8,223 M3. Op 1 Januari bevond zich in de gashouders Door de fabrieksmeters werd aangegeven als gemaakt in dit jaar61.527.448 Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas herleid worden tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 mM., dan wordt over 1915 de productie 62.190.812 M3., dus 663.364 M3. meer dan door de fabrieks- gasmeters werd aangegeven. Naar dit cijfer berekend was het gasverlies 2.860.319 M3., zijnde 4,599 van de geheele productie of 8,673 M3. per strekkenden meter canalisatie. Voor 1914 w’aren deze cijfers 3,709 en 6,639 M3. Hiervan werd geleverd aan: Particulieren en Gemeente- gebouwen Publieke verlichting, wacht lokalen voor lantaarnopste kers, enz Eigen verbruik Op ultimo December was in de gashouders aanwezig VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. i I r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 411