12 63 HOOFDSTUK X. Gaslevering. De aflevering blykt uit den volgenden staat: 68,45 1,57 87,76 17,49 0,25 648.461 1,05 1,05 verwarming 2,20 1.352.437 2.612.006 4,26 2.620.150 1.817 6.327 Totaal. 61.527.448 100,— 61.527.448 100,— stieklokalen Zonder meters, abonnementen illumination Eigen verbruik Verlies 3.544 10.030 1,16 3,57 713.019 2.196.955 1,16 3,57 42.118.468 713.019 2.196.955 53.996.426 963.835 10.758.088 y 4.536 V 151.499 I 648.461 Gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, bedroeg het gasverbruik (Rijswijk niet medegerekend) per inwoner De Gemeente. Over gewone meters, voor verlichting, enz1.338.863 Over gewone meters, voor industrieele doeleinden Zonder meters, abonnementen illumination Particulieren. Over gewone meters, voor verlichting, verwarming, enz Over gewone meters, voor industrieele doeleinden Over muntmeters. in gymna- Voor de Publieke Verlichting Voor het persgasgebouw der Publieke Verlichting. j Voor de wachtlokalen der j lantaarnopstekers t VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. AFGELEVERD aan: 7? n Rijsicijk ff 6,46 Hoeveelheden in M3. In van het geheel. Totalen in M3. In van het geheel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 412