12 in 1915. Vermeerdering in 10 jaren 76,04 aan particulieren (inclusief Rys- wük» aan de Gemeente waarbij voor verlies komt Totaal 33.296.881 36.878.901 39.778.550 42.784 959 46.040.693 47.969.735 49.815.294 52.559.392 54.633.193 55.088.262 58.617.474 1.980.686 2.034.236 2.006.268 2.093.390 2.168.566 2.297.829 2.429.534 2.577.306 2.732.668 2.561.790 2.620.150 46.200 29.025 17.175 59 in 1914. 166,55 M3. 10,88 8,67 485.687 471.838 427.066 490.675 535.137 544.302 563.837 613.210 614.397 779.722 1.352.437 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 165.69 M3. 12,05 6,66 184,40 M3. in 1915. 170,20 M3. 12,52 6,93 189,65 M’. 159,71 M3. 10,31 8,22 178,24 M3. Het grootste gasverbruik per etmaal was dat van 24 Decem ber, n.l. 249.689 M3.; het kleinste dat van 4 Juli, n.l. 101.747 M3. Overzicht van den gasverkoop in M’. over 10 jaren: 7" 67.458 34.795 32.663 94 °/o 21.258 5.770 15.488 268 °/0 door particulieren de Gemeente waarby voor verlies komt 8,67 Te zamen 186,10 M3. Op 31 December 1915 bedroeg de lengte van het buizen net 329.796 M. tegen 324.013 M. op 31 December 1914 Per Meter canalisatie werd dus afgegeven: in 1914. Gasverkoop 1915. -14.594.383 M3. 10.762.624 M3. 55.357.007 M3. 1905. 28.973.072 2.330.567 31.303.639 Meer in lOjaren. 15.621.311 M’. 8.432.057 M3. 24.053 368 M3. 54 362 In gebruik 31 Dec. 1915. 31 Dec. 1905. Meer in 10 jaren. 64 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Totalen. Particulieren incL Rijswijk. 30.830.508 34.372.827 37.845.216 40.150.894 1 43.336.990 45.127.604 46.821.923 49.368.876 51.286.128 51.746.750 54.644.887 Gemeente- gebouwen. Publieke verlich ting incL wachtlokalen. Samen. Muntmeters. en'aSementTn. Muntmeters. Samen. Gewone meters en abonnementen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 413