12 65 - HOOFDSTUK XL Kootteer. 8.580— H.L. Zoodat op 31 Dec. 1915 in voorraad bleef f 13.556,40 Voorraad 1 Jan. 1915: 8.580 H.L. a f 1,58 Voorraad 31 Dcc. 1915: 6.730 H.L. a f 1,70 19.016,20 4.218,30 ,325 Uit deze opgaven blykt, dat het aantal verbruikers over gewone meters en op abonnement is vermeerderd met 59 °/o tegenover een verbruikstoename van 54 °/o, terwijl by de muntgasverbruikers deze verhouding is 268 °/o tegen 362 °/0. Bygevolg, dat de uitbreiding van het debiet in de laatste jaren wordt gevonden bij verbruikers van beperkte hoeveel heden over gewone- en muntmeters. De behandeling wordt dus naar verhouding kostbaarder. In het geheel is 77 °/o verkoopsvermeerdering verkregen door 94 °/o vermeerdering van het aantal afnemers. 35.358,65 6.730,— H.L. Afgeleverd werd: op contract 22.413,— H.L. k 11,58 f 35.412,54 1,70 b 2,40 B B 6, 35.356,65 H.L. a gemiddeld f 1,659 f 58.647,36 Verbruikt werd 2,f 1,70 3,40 f58.650,765 20,35 5 Blijft f 58.630,41 Te zamen De kosten op de aflevering hebben bedragen 11.186,- aan particu 1.757,595 lieren ,055 Af: -- 2.115,40 Totale productie f 56.515,01 Fabriek Loosduinscheweg. Op 1 Januari 1915 was in voorraad De 99.669.469 K.G. gedistilleerde kolen heb ben opgebracht33.508,65 Zynde per 100 K.G. kolen 3,362 L. Beschikbaar ten verkoop 42.088,65 H.L. Afgeleverd werd35.356,65 H.L. Verbruikt werd2, VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n 5 b f 1,70 b 11.441,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 414