I 1 12 3.274,— H.L. 22.873,77 26.147,77 H.L. Zoodat op 31 Dec. 1915 in voorraad bleef Afgeleverd werd: f 5.172,92 14.708,40 44,11 158,46 HOOFDSTUK XII. Watergasteer en Solventolie. Fabriek Loosduinsche weg. a. Watergasteer. Op 1 Januari 1915 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef Voorraad 1 Jan. 1915: 3.274 H.L. a f 1,58 Voorraad 31 Dec. 1915: 3.680 H.L. a f 1,69 1.046,28 f 37.441,46 29.186 K.G. 152.692 181.878 K.G. 25.000 K.G. Bü- Totale productie f 1,58 1.70 1,70 2,40 3 22.467,77 3.680,— H.L. Fabriek Trekvliet. Op 1 Januari was in voorraad De 63.212.950 K G. gedistilleerde kolen heb ben opgebracht Zynde per 100 K.G. kolen 3,62 L. Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd22.302,20 H.L Verbruikt werd 165,57 -- aan particuA lieren 22.302,20 H.L. h gemiddeld f 1,6306 Verbruikt werd 82,92 f 1,58 B 131,01 en 82,65 1,70 140,50 op contract 13.579,H.L. a f 1,58 f 21.454,82 8.652,— 18,38 52,82 De kosten op de aflevering hebben bedragen 242,12 Bljjft f 36.395,18 f 36.365,79 6.219,20 66 VERSLAG DER GEMEESTEGASFABRIEKEN'. T» W n T> n 156-878 -- 271>51 Te zamen f 36.637,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 415