12 67 1.062,50 Solventolie. b. Beschikbaar 177 L. Zoodat op 21 December 1915 in voorraad bleef f Fabriek Trekvliet. f Op 1 Januari 1915 was in voorraad Geproduceerd werd Afgeleverd werd: 162 K.G. Verbruikt werd voor natte zuive ring Loosduinscheweg 12.670 Verkocht werden162 K.G. h f 14,— °/o K.G. Af: kosten op de aflevering en verbruikt: 12.670 L. a f 8,24 °/o L. Totale productie K.G. f nihil L. 12.847 12.847 L. 6.523,68 41,35 5 6.482,325 58,24 6.424,08® 22,68 0,50 22,18 1.044,01 1.066,19 12.847 nihil L. f f Watergasteer. Op 1 Januari 1915 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Zoodat op 31 December 1915 in voorraad bleef 67.500 K.G. 192.789 260.289 K.G. 184.489 75.800 K.G. Voorraad 1 Januari 1915: 29.186 K.G. a f 3,84 °/0 K.G. f 1.120,74 Voorraad 31 December 1915: 25.000 K.G. a f 4,25 °/o K.G. Af: Totale productie. Afgeleverd werden: 9.866 K.G. a f 3,87 °/o K.G. f 381,81 135.332 4,15 5.616,27 11.680 4,50 525,60 156.878 K.G. k gemiddeld f 4,158 °/o K.G. Af: kosten van aflevering VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n t o n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 416