12 68 f 2.504,25 2.857,66 HOOFDSTUK XIII. Ammoniakwater. 2.230 H.L. 761.546 190.248 26.889 bedroeg op 1 Januari l 5.453 K.G. NH3. f 3.555,— 3.873,39 f 7.428,39 708,19 f 6.720,20 Te zamen Van deze hoeveelheid is geconcentreerd Zoodat op 31 Dec. 1915 in voorraad was ammoniakwater 1 21.814 K.G., bevattend 353,41 f 7.073,61 K.G. 136.074 w 138.304 H.L. .134.454 3.850 H.L. Fabriek Loosduinscheweg. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1915 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben op gebracht 108-570 1915 in 73.000 K.G., bevattend 17.995 K.G. NH3. Voorraad 1 Januari 1915: 67.500 K.G. a f 3,71 °/o K.G. Voorraad 31 December 1915: 75.800 K.G. h f 3,77 °/o K.G. Bij: Totale productie Afgeleverd werden: 91.154 K.G. a f 3,90 °/o K.G. 93.335 4,15 184.489 K.G. h gemiddeld f 4,026 °/o Af: kosten op de aflevering De voorraad geconcentreerd 1915 De 134.454 H.L. slap ammo niakwater brachten op aan geconcentr. ammoniakwater Te zamen 783.360 K.G., bevattend 195.701 K.G. NH3. Hiervan werd afgeleverd Aan verschillende afnemers 601.790 150.817 Rest 181.570 K.G., bevattend 44.884 K.G. NH3. en aan de fabriek Trekvliet voor de fabricatie van am- moniumsulfaat Zoodat op 31 Dec. voorraad was VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. ■n T) r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 417