12 69 120.156 14.687 62.126 8.874 600 K.G. NH3. 4.639 K.G., bevattend f 51.615,77 108.570 26.889 brachten op bij verkoop of gemiddeld 34,224 ct. per K.G. NH3. afgeleverd aan de Fabriek Trekvliet 601.790 150.817 Te zamen Af: kosten op de aflevering. Bljjft Voorraad 1 Januari 1915: 21.814 K.G. geconcen treerd a f 0,05. f 1.090,70 Overbrengen f 1.090,70 f 64.812,355 werden berekend a 51 ct. per K.G. NH3. Per H.L. slap ammoniakwater werd dus verkregen 1,4150 K.G. ammoniak (NH3.) en per 1.000 K.G. gedistilleerde kolen 1,9088 K.G. Het geproduceerde geconcentreerd ammoniakwater bevatte gemiddeld 24,98% NH3. Van het by de cyaanzuivering in 1914 verkregen geconcentreerd ammo niakwater was op 1 Jan. 1915 nog aanwezig In 1915 werd geproduceerd 10.563 K.G., bevattend 1.383 K.G. NH3. 176.358 22.778 186.921 K.G., bevattend 24.161 K.G. NH3. Het bij de cyaanzuivering geproduceerde geconcentreerde ammoniak water bevatte gemiddeld 12,92% ammoniak. Per 1.000 K.G. gedistilleerde kolen werd by de cyaanzuivering ver kregen 0,2285 K.G. ammoniak. In het geheel was de ammoniakproductie 2,1373 K.G. per 1.000 K.G. gedistilleerde kolen. 13.713,39 f 65.329,16 516,805 f 64.812,355 Hiervan werd aan de fabriek L.D.W. verwerkt voor am- moniumsulfaatbereiding Rest en afgeleverd aan fabriek Trekvliet voor ammonium- sulfaatbereiding Zoodat op 31 Dec. 1915 nog aanwezig was VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. K.G. gecon centreerd ammoniak- water. bevattende K.G. NH’. n n x-t.vut n 66.765 K.G., bevattend 9.474 K.G. NH3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 418