I I I i 12 70 5.194,60 f 55.249,655 14.687 120.156 8.874 62.126 9.128,72 Voorraad 1 Januari 1915: 847,98 Voorraad 31 December 1915 1.942,25 By: 1.094,27 Totale productie f 65.472,64’ L De 134.454 H.L. slap ammoniakwater die in 1915 werden geconcentreerd brachten dus op of gemiddeld f 0,41092 per H.L. Voor het bij de cyaanzuivering in 1915 verkregen geconcentreerd ammo niakwater werd berekend: Aan de fabriek Loosd.weg a gemid deld 38,146 ct. per K.G. NH3. f 5.602,49 Aan de fabriek Trekvliet a gemiddeld 39,737 ct. per K.G. NH’3.526,23 3.850 H.L. slap a f 0,425 4.639 K.G. geconc. a f 0,06596 (per KG. geconcentreerd ammoniak water bracht dit dus op gemiddeld f 0,05008). f 1.636,25 306,- Voorraad 31 December 1915: 73.000 K.G. geconcen treerd a f 0,0861 Bij: - f 70.006,95® De concentratiekosten beliepen. 14.757,30 2.230 H.L. slap h f 0,25 f 10.563 K.G. geconc. ft. f 0,0275 6.285,30 557,50 290,48 - f VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. n KG. gecon centreerd ammoniak- water. bevattende KG. NH5. Overgebracht f 1.090,70 f 64.812,35®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 419