12 71 Fabriek Trekvliet. 9.382 H.L. 1° Be. a 180.391 Op 31 Dec. 1915 bleef in voorraad 297.136 998,86 1.560,60 Hiervan verwerkt op zwavelzure ammoniak Op 31 December 1915 bleef in voorraad 60,66 f 142.142 34.977 3.568 K.G. 303.395 Voorraad 31 December 1915: 6.110 H.L. slap f 0,175 per H.L k 1» Bé f 1.069,25 9.827 K.G. geconc. ii f0,05 per K.G. 9.827 K.G. 306.963 K.G. 6.110 H.L. ft. 1® Bé. Hiervan werd verwerkt in de sulfaat- fabriek De voorraad geconcentreerd ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1915 By de cyaanzuivering werd verkregen 186.501 H.L. a 1° Bé. De opbrengst van het in de Zwavelzure-Ammoniakfabriek verwerkt water bedroeg (zie de rekening Zwavelzure-Ammo niak, No. XIII van het Administratief overzicht) f 64.560,22 Voorraad 1 Januari 1915: 9.382 H.L. slap ft f 0,10 p. H.L. a io Béf 938,20 3.568 K.G. geconc. ft f0,017 per K.G. De voorraad slap ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1915 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opgebracht Ontvangen van Fabriek Loosd. weg 561,74 f 65.121,96 491,35 By:— Totale productie VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. ïj n n n r> r> n v> l) Deze hoeveelheid is ontvangen in den vorm van 170.696 K.G. geconcentreerd ammoniakwater bevattend 35.768 KG. NH3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 420