41 f - 161.235,69 26.227,30 6.020,— 16.587,85 Wij laten hier volgen een staat der gemeenteschulden. 17.525 60.057,81 Een overzicht der opbrengst van de Inkomstenbelasting over de jaren 1912, 1913, 1914 en 1915 is opgenomen onder de bijlagen van dit verslag als No. 10. De opbrengst der overige belastingen en rechten was als volgt: Hondenbelasting Vergunningsrecht Belasting op openbare vermakelijk heden Belasting op het gebruik van openbaren Gemeentegrond Belasting voor het stationneeren met rijtuigen enz Rechten wegens het tijdelijk innemen van openbaren Gemeentegrond Hiervan werd gerestitueerd f 25.357,43. Deze belasting werd ingevoerd op 1 Juli 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 42